~ KASIH YANG LUAR BIASA & ISTIMEWA ~

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal(Yohaes 3:16)

Kasih Allah dalam Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan umat-Nya dari dosa dan dari maut (Yohanes 3:16), itu adalah sungguh hebat, luar biasa dan sangat ISTIMEWA, tiada duanya.

‘Terima-kasih dan puji syujur kepada_Mu, ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus buat kasih-Mu yang KEKAL, SEMPURNA, yang AJAIB dan selalu membuat umat-MU berbahagia. Terima-kasih dan terpujiah Tuhan yang telah mengorbankan diriiNya, rela menderita dan mati disalibkan demi kasih-Nya, dan demi kesalamatan kami, semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Amin …”

Pesan Iman :

Janganlah sekali pun kira gantikan/tukarkan KASIH ALLAH berupa Yesus Kristus dan jaminan KESELAMATAN dengan kekyayaan atau harta, kedudukan, kuasa, kekasih (keelokan manusia) dan hal-hal duniawi yang fana….

Tuhan Yesus memberkati anda selalu….