“REPUTASI MELALUI PERBUATAN”

Kita dapat memiliki hidup BERKENAN, menjadi BERKAT dan MEMULIAKAN ALLAH bukan dengan PENAMPILAN LUAR kita.

Sebab kenyataannya ada begitu banyak orang berpenampilan INDAH namun HATINYA tidak SEINDAH PENAMPILANNYA…

Manusia memang lebih suka melihat PENAMPILAN, tetapi ALLAH lebih melihat HATI…

1 Samuel 16:7
Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati”.

Jika hidup kita ingin memberikan kesan yang baik, menjadi berkat dan memuliakan ALLAH, maka CIPTAKANLAH REPUTASI yang baik melalui PERBUATAN-PERBUATAN kita…

✽ Kita diingat bukan dari PENAMPILAN LAHIRIAH, tetapi dari PERBUATAN-PERBUATAN kita ✽

2 Timotius 3:17
“Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik”.

Selamat membangun reputasi yang baik para sahabat…. TUHAN YESUS memberkati dan Shalom