” TINDAKAN YANG ISTIMEWA…..”

“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.” (Lukas 6:36).

Berbuat baik kepada sesama tanpa memperhitungkan balas jasa atau pun ucapan terima kasih adalah salah satu aspek dari kemurahan hati.
Dan, murah hati (bahasa Yunani: eleemon) adalah salah satu karakter BAPA.
Dia berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan juga kepada yang jahat.

Sebagai para pengikut Kristus, kita harus mempunyai kualitas hidup “lebih” dari yang biasa—kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apalah istimewanya?

Maka, perlu kita bercermin kepada kemurahan hati Bapa;

yang memberi tanpa pamrih… berbagi tanpa syarat… Berbuat baik kepada orang lain… itu tindakan terpuji……… tetapi…….. berbuat baik tanpa pamrih itu ISTIMEWA…..

Selamat berbuat baik tanpa pamrih kepada semua orang para sahabat…

TUHAN YESUS memberkati dan Shalom…..